Jdi na obsah Jdi na menu
 


Horniny

Horniny usazené

Usazené neboli sedimentární horniny vznikají pohybem vody nebo větru. Dělí se do dvou skupin, na horniny detritické ( úlomkové ), které se tvoří usazením zrn původních hornin, a chemicko - organické, jako například křída ve známých útesech na jižním pobřeží Anglie, které vznikají z chemikálií usazovaných vodou nebi organických zbytků. Detritické usazeniny jsou zde uspořádány sestupně podle velikosti zrna. Ta pak závisí na vzdálenosti , již jednotlivá zrna urazila před usazením , nebo na energetické úrovni v jejich prostředí . V rychle tekoucí vodě se například mohou usadit pouze velká zrna. Chemicko -organické sedimentární horniny jsou rozděleny podle svého složení.

 Slepenec

Tento běžný typ úlomkové horniny snadno rozeznáte podle velkých zaoblených klastů. Tyto klasty jsou zasazeny do jemnější základní hmoty, složené z menších zrnek ( obvykle velikosti pískového zrna ) a z tmele. Slepence neboli konglomeráty naleznete společně s pískovcem mezi horninami, které se utvořily v říčních systémech větších řek.

Velikost zrna : 2mm až několik cm, v jemnější základní hmotě.

Hlavní složky : Běžné křemen, chalcedon a úlomky hornin.

Vedlejší složky : Někdy zlato, nerosty uranu.

Vznik : Detritický, z oblázků.

Podobné horniny : Brekcie ( viz níže )

 Brekcie

Na rozdíl od slepencových jsou klasty v brekcii ostrohranné, což prozrazuje, že se nedostaly příliš daleko od původního místa výskytu. Brekcie se tvoří v sopečných systémech a ve zlomech zemské kůry. Sedimentární brekcie však na rozdíl od ostatních vznikají v horských suťových polích, podél pobřeží nebo v pouštích působením náhlých zátop.

Velikost zrna : 2mm až několik cm, v jemnější základní hmotě.

Hlavní složky : Obvykle úlomky hornin.

Vedlejší složky : Nejsou.

Vznik : Detritický z hrubých usazenin.

Podobné horniny : Dislokační brekcie ( s nerostným tmelem ), vulkanická brekcie ( vyskytuje se v blízkosti lávy ).

 Tillit

Pro tuto horninu, nazývanou souvková hlína, jsou typické velké rozdíly ve velikosti zrna -od práškových až po klasty s rozměrem až několika metrů. V minulosti byl její materiál rozmlet a putoval spolu s pevninským ledovcem dolů do údolí. Když pak ledovec roztál, uložil celý svůj nános, zvaný till. Výsledná hornina, tillit, se běžně vyskytuje v geologicky mladých depozitech z doby ledové na území severní Evropy a Severní Ameriky, lze ji však také nalézt v horninách starších.

Velikost zrna : od 0,005 mm až po mnoho metrů.

Hlavní složky : Obvykle úlomky hornin.

Vedlejší složky : Nejsou.

Vznik : Dentritický z hrubých ostrohranných usazenin.

Podobné horniny : Brekcie ( viz výše )

 Grit

Tento hrubozrnný pískovec je složen ze zaoblených zrn nánosů, slepených tmelem. Velikost zrn je v rozsahu od hrubého písku po štěrk. U některých typů hrubozrnného pískovce se zrna snadno vydrolují, zatímco jiné druhy mají pojivo tak pevné, že umožňuje použití horniny jako brusného materiálu - příkladem je millstoneský brusný pískovec. Hlavní složkou je vždy křemen, častá příměs oxidů železa dodává tomuto pískovci žluté, hnědé nebo červenohnědé zbarvení.

 Velikost zrna : 1-4mm

 Hlavní složky : křemen, živec

 Vedlejší složky : Slída a mnohé těžké a odolné nerosty, jako jsou granát, rutil a titanit.

 Vznik : Detritický z hrubého písku

 Podobné horniny : Pískovec je jemnější ; arkózový pískovec obsahuje větší podíl živce.

 Pískovec

Tato převážně křemenitá hornina s viditelnými pískovými zrny je jedním z nejběžnějších typů sedimentárních hornin. Pod lupou lze pozorovat rozličné tvary jednotlivých zrn : pro pouštní pískovec jsou typická výrazně zaoblená zrna, kdežto říční varianty jsou ostrohranné a pískovce pláží tvoří p řechodný stupeň mezi oběma extrémy. Spolehlivým ukazatelem původu pískovce je také jeho zbarvení, které může být v odstínech bílé, červené, šedivé nebo zelené. Často lze pozorovat zvrstvení, viditelné  jako skupiny vrstev odpovídající postupnému usazování nánosů zrn. Zvrstvené plochy mohou vykazovat také další znaky typické pro nánosové horniny, například čeřiny. 

 Velikost zrna : 0,1-2mm

 Hlavní složky : křemen, živec

 Vedlejší složky : Slída a mnoho dalších.

 Vznik : Detritický z usazeného písku.

 Podobné horniny : Ortokvarcit, arkóza, glaukontický pískovec, jílovitý pískovec.

 Poznámka : Pískovec se používá jako atraktivní stavební kámen a již od pravěkých dob se z něj tesala monumentální díla, známá je např. Velká sfinga v egyptské Gíze. Odolnost pískovce vůči zvětrávání závisí na složení a síle minerálního pojiva, které drží nzrnapísku pohromadě.

 Šikmo zvrstvený pískovec

Stav, kdy jedna skupina vrstev šikmo přiléhá k jiné, se nazývá šikmé vrstvení. Tato struktura vzniká v pouštích, kde větrné nánosy vytvoří na povrchu písečných dun vrstvy pod různými úhly, nebo u sedimentů ukládaných vodou, když soupeřící proudy nanášejí vrstvy podle okamžitého převládajícího směru. Pouštní odrůda tohoto pískovce je obvykle červená následkem ukládání tenké vrstvy hematitu nad křemenými zrny.

 Velikost zrna : 0,1-2mm

 Hlavní složky : křemen, živec

 Vedlejší složky : Hematit, slída

 Vznik : Detritický, nánosy větru či vody

 Podobné horniny : U ostatních pískovců jsou vrstvy rovnoběžné bez seříznutí. Šikmé zvrstvení se objevuje také u křemence a pískovce gritu.

 Spraš 

Tato hornina je žluté nebo hnědé barvy, měkká a drolivá , s nízkou hustotou. Skládá se z velmi jemných částic hornin a minerálů. Obsahuje jen nepatrné množství jílu, takže po navlhčení je její povrch na dotek hladký, ale nelepkavý. Spraš je dalším příkladem horniny zformované z materiálu ukládaného větrem. Její nejrozsáhlejší depozity se nacházejí v blízkosti pouště Gobi v Číně. Evropské vzorky jsou často výsledkem usazení a zpevnění větrem unášených částic ledovcové suti.

 Velikost zrna : Méně, než 0,005mm

 Hlavní složky : Křemen, živec.

 Vedlejší složky : Nejsou.

 Vznik : Detritický, z větrem unášeného materiálu v pouštích.

 Podobné horniny : Jílovec, který je po navlhčení lepkavý a také má vyšší hustotu.

 Ortokvarcit

Bílé až růžové pískovce, obsahující více nž 95 procent křemene, se označují jako ortokvarcity, aby se odlišily od metamorfické horniny kvarcitu. Mají vysokou tvrdost a často tvoří horské hřebeny. Zrna křemene v nich byla přírodně roztříděna a urazila velké vzdálenosti.

 Velikost zrna : 0,1-2mm

 Hlavní složky : Křemen

 Vedlejší složky : Těžké minerály, jako jsou zirkon, rutil a titanit.

 Vznik : Detritický, křemeného písku.

 Podobné horniny : Ostatní odrůdy pískovce mají menší podíl křemene a tmavší zbarvení.

 

 Kalovec 

 

Podobně jako jílovité břidlice, i kalovec se skládá převážně z částic velikosti jílu a slitu, při jejich ukládání a zpevnění ale nevznikly vrstvy břidličnatosti. Spolu s prachovcem náleží mezi lutity, horniny tvořené jemnými částicemi. Barvou připomíná břidlici a stejně jako tam, i zde se určité minerální příměsi projevují konkrétním zbarvením. Lutity s vysokým podílem kalcitu se nazývají kalcilutit. Mocnost vrstev kalovce dosahuje až několik metrů.

Typ horniny : mořská, sladkovodní i ledovcová, detritická, usazená

Fosílie : bezobratlí, obratlovci, rostliny

Hlavní složky : jíly, křemen

Vedlejší složky : kalcit

Struktura : jemná, mikroskopická

 

 Slín 

 Jako slíny označujeme vápenaté lutity různého mineralogického složení, tedy zemité směsi jemnozrnných minerálů. Jejich hlavní složkou jsou jílovité minerály a uhličitan vápenatý, který bývá často zastoupen v podobě úlomků lastur mořských či sladkovodních organismů, nebo se vysrážel činností řas. Hornina se může tvořit ve slaných i sladkých vodách. Zelené slíny obsahují minerál glaukonit, červený slín je zbarven oxidy železa. Nejčastější barva slínu je však světle šedá či nahnědlá.

Typ horniny : mořská nebo sladkovodní, detritická, usazená

Fosílie : obratlovci, bezobratlí, rostliny

Vedlejší složky : glaukonit, hematit

 Zbarvení : různé

 Struktura :  jemná ostrohranná  

  

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

trapny

(pavlisek.n@seznam.cz, 13. 10. 2008 16:27)

je to trapny

žula,vápenec,čedič atd..........

(cornelia-clover-cloe-holly hobbie., 10. 1. 2008 17:25)

dejte sem také žulu,vápenec,čedič a tak dále.

skunku

(gouheb, 10. 1. 2008 8:13)

zkumavko.gulaskyn