Jdi na obsah Jdi na menu
 


                                              Druhohory

 Před 245 mil. lety – začínají  a končí před 65 mil. lety

 

 Do druhohor patří útvary:   Trias

                                       Jura

                                       Křída

 

 V druhohorách je na počátku tzv. tektonický klid, neprobíhají žádné velké  horotvorné procesy až ke konci druhohor nastupuje Alpinské vrásnění – Alpy

-         v druhohorách dochází k střídání poklesů a výzdvihů

-         na počátku Druhohor máme superkontinent Pangea, který se  s postupem času  rozpadá na kontinenty podobné dnešním

-         prakontinent Pangeu obklopuje oceán, který se nazívá Tethys

 

   Trias

-         pro Trias je typický tektonický klid

-         je přítomna Pangea a Tethys

-         značně suché klima – projevená černým zbarvením sedimentů

-         oceán – mohutná sedimetntace vápenců

-         Český masív obklopen mělkým mořem

-         Fauna: ( živočichové )

-         amoniti, belemniti- hlavonožci , ježovky, korály, obratlovci: plazi

-         ryboještěří – ichtyosauři

-         obojživelníci – pražáby

 

 Flóra-  rostliny

 

-         nahosemenné

-         cykasy

-         jinanovité

 

Jura

 

-         rozpad prakon. Pangea

-          počátek

-         tropický pás- velmi široký

-         dochází k mohutné sedimentaci vápenců

 Fauna - zvířata: korály – šestičetní

-         amoniti – na vrcholu svého rozvoje

-         liliice – ostnokožci – fosilní

-         obratlovci – dominují plazi

-         maximální rozvoj dinosaurů- Stegosauři

-         Ichtyosauři, Alosauři, Tyranosaurus……

-         Archeopterix Litografica

 

Křída

-         konec druhohor- rychlí rozpad Pangey a kontinenty – podobnost nynejším

-         1. alpinské vrásnění

-         pokles hladiny moře- cenomanské souvrství

-         rozpad Pangey- migrace živočichů ( na kontinentech ) a jejich rozrůznění

-         amoniti – vůdčí zkamenělina

-         pravé ryby – vývoj

-         pozemští obratlovci – rozvoj plazů

-         rozvoj savců

-         Curbotarius- drobný hmyzožravec – předchůdce opic

-         Krytosemenné rostliny

-         moře – rozšíření řas 

-         největší území Česká křídová tabule

-         pozůstatek sedimentů z druhohor

na našem území ( předtím pokryto mořem )

- obrovské a postupné vymírání živé hmoty na naší planetě až 90 procent – způsobené pádem meteoritů

                                 Houby

                                ( Fungi )

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

sestřenka

(Jíťa Focherová, 19. 5. 2007 20:13)

Tyto stránky se ti Kiky moc povedly a taky jsem začla sbírat kameny(drahé):-)